La Fundació

El somni de Montserrat Caballé, en els seus darrers anys, va ésser crear una Fundació i mantenir viu el seu Concurs Internacional de Cant, amb la finalitat d’aconseguir ser un aparador mundial per a les futures generacions de joves talents.

Amb l’objectiu de veure assolits els seus desitjos, hem decidit crear la Fundació, per mantenir viu el seu llegat i tota la tasca docent que ella mateixa va desenvolupar.

La Fundació Privada Montserrat Caballé, va ésser constituïda el 4 de desembre de 2019 i inscrita legalment el 12 de juny de 2020.

La Fundació assoleix tots els requeriments contemplats a l’articulat de la Llei 49/2002, per l’aplicació del règim tributari de les aportacions que es realitzen a entitats sense ànim de lucre, previst a la esmentada llei.

La Fundació

Patronat

PRESIDENT HONORÍFIC

Bernabé Martínez Remacha ✝

PATRONAT

Presidenta i Directora General

Montserrat Caballé Claus

Vocals

Bernabé Martínez Caballé
Montserrat Martínez Caballé
Carlos Caballé Folch

SECRETARI GENERAL

Alejandro Saenger Alexandrowitch

PATRONAT HONORÍFIC

PATRONAT HONORÍFIC

Els Objectius

Objetivos

La Fundació, sense ànim de lucre, té com a objectiu la promoció d’activitats culturals i musicals en diverses vessant:

Ajudar a joves talents mitjançant beques i estudis per ajudar-los a desenvolupar les seves carreres artístiques.
Continuar organitzant a partir de la XVI edició, el Concurs Internacional de Cant Montserrat Caballé, de manera itinerant, tant nacional com internacionalment.
Portar a terme sessions audiovisuals i exposicions itinerants per mantenir viu el record i la trajectòria artística de Montserrat Caballé fins aconseguir la creació del seu propi museu.
Organitzar esdeveniments i concerts per promoure i donar a conèixer la Fundació i recaptar fons per les seves finalitats.